Slika

Geodetski načrt

Geodetski načrt v pomanjšanem merilu prikazuje podatke o dejanskem stanju na, pod in nad zemljiščem. Podatki prikazani s topografskimi znaki iz topografskega ključa:

 • relief,
 • raba zemljišč,
 • vodovje,
 • rastlinstvo,
 • stavbe,
 • komunalni vodi,
 • zemljiške parcele,…
 • Geodetski načrt je sestavljen iz:

 • grafičnega prikaza geodetskega načrta in
 • certifikata geodetskega načrta, ki jepotrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in za namen uporabe.
 • Geodetski načrt se izdela kot del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.