Slika

Izračun volumnov

Izračun volumnov se lahko opravi z različnimi metodami, večina izračunov temelji na Digitalnem Modelu Reliefa. DMR je lahko sestavljen iz: mreže trikotnikov (TIN), štirikotne mreže (GRID) in kombinacije obeh (TGRID), pri vseh kombinacijah se lahko upoštevajo 3D robovi.

Izračun volumnov za dolžinske objekte se izvede na osnovi palnimetriranih površin v prečnih profilih in razdaljami med profili, pri tem se lahko oprabijo različne enačbe (klasično, po Elling-u, ...).

Za izračune prostornin do določene referenčne višine se uporabi izračun volumnov po metodi prizem. Zelo uporabna je tudi metoda izračuna na osnovi razlik površin dveh DMR-jev.

Rezultate izračuna volumna se predstavi računsko v tabeli in grafično na situaciji in v prečnih profilih.