Slika

Izravnava meje

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi meje. Pri tem se površina manjše parcele, ki se dotika izravnane meje, ne spremeni za več kakor pet odstotkov, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.

Ob vsaki izravnavi dela meje se izračuna površina parcel, med katerimi je bil del meje izravnan. Na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju izravnanega dela meje se ta del meje v zemljiški kataster vpiše kot urejeni del meje in evidentira spremembe površine.

Postopek evidentiranja urejene meje se lahko izvede hkrati z upravnim postopkom evidentiranja izravnanega dela meje. V tem primeru mora biti zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje priložen enoten elaborat izravnave dela meje, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata izravnave dela meje. Šteje se, da je izpolnjen pogoj o sporazumu o izravnavi dela meje, če je dana izjava o soglasju k izravnanemu delu meje v zapisniku mejne obravnave in, če so zapisnik podpisali vsi lastniki sosednjih parcel, katerih del meje se je izravnal.