Povezave

Geodetska uprava Republike Slovenije GURS
PORTAL PROSTOR
ZEMLJIŠKA KNJIGA
Prostorski informacijski sistem občin PISO
Ministrstvo za okolje in prostor MOP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano MKGP-GERK
Pravno-informacijski sistem PIS
Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti ZAKONODAJA GU
Inženirska zbornica Slovenije IZS
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev GIZ