Sprememba bonitete

Proizvodna sposobnost zemljišč (boniteta zemljišč) se vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Za parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna zemljišča, se vodi boniteta zemljišča v vrednosti nič (0).

Sprememba bonitete zemljišča se v zemljiškem katastru evidentira v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve.

Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe bonitete zemljišča je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Strokovna dela za izdelavo elaborata spremembe bonitete zemljišča izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak in ima pooblastilo za bonitiranje.