Slika

Zakoličba stavb in objektov

Zakoličba je postopek, pri katerem se pred začetkom gradnje objekt umesti v prostor. Zakoličba se opravi v skladu s podatki gradbenega dovoljenja.

V dogovoru z izvajalcem gradbenih del, se zakoliči in ustrezno označi vse karakteristične točke objekta. Ob gradbišče se na varno mesto prenese tudi ničelna višina iz projekta (pri visokih gradnjah višina tlaka v pritličju).

Po opravljeni zakoličbi se izda zapisnik zakoličbe, ki vsebuje tudi skico zakoličenih točk.